19th Ave New York, NY 95822, USA

CELOVITE REŠITVE
V
GRADBENI PANOGI

CRGP

Povezujemo vse udeležence v gradbeni panogi in industriji.

Dostavljamo rešitve, ki temeljijo na splošni inženirski dobri praksi ter hkrati razumevanju modernih tehnologij, materialov, procesov, modelov in ekonomij pri implementaciji končnih rešitev, katere rešujejo potrebe kupcev.

Strokovnost, transparentnost in spoštovanje dogovorov je naše vsakdanje vodilo.

talne obloge

Izvedba vseh vrst talnih oblog

Dobavljamo in izvajamo vse vrste talnih oblog kot so: tekstilne talne obloge, parketi, PVC obloge in vinilne obloge, dvignjeni tehnični podi, itd.

industrijski tlaki

Izvedba epoksi in cementnih izravnalnih mas

Zagotavljamo tehnične rešitve za zahtevne pogoje obrabe tal v vseh industrijskih panogah (živilska industrija, medicina, šolstvo, predelovalne industrije), ter ponujamo najboljše rešitve za izravnave površin, kjer so omejeni pogoji debelin ter zahtevne podlage. Izvajam epoksi premaze in samorazlivne mase najvišjih kakovosti.

sanacijska dela

Izvedba sanacij betonskih in jeklenih konstrukcij

Vodohrani, zadrževalniki, čistilne naprave, energetski objekti, hidroelektrarne … Zagotavljamo rešitve statičnih ojačitev in sanacij betonov in armature, ter vseh vrst jeklenih konstrukcij, pred nadaljnjim propadanjem. 3D skeniranje konstrukcij ter analiziranje šibkosti betonskih in jeklenih konstrukcij.

energetska sanacija objektov

Izvedba celovitih energetskih sanacij

Za šolstvo, zdravstvo, občinske objekte, stanovanjske objekte, poslovne objekte, namenske objekte kot so prireditvene površine in podobno, izvajamo celovite energetske sanacije vključno z zagotavljanjem optimalnih rešitev dobave in montaže primernih rešitev prezračevanja objektov in ogrevanja ter ohlajevanja (HVAC).

gradbeni nadzor in ovd

Pooblaščeni inženirji IZS

Zagotavljanje ekipe pooblaščenih inženirjev (PI skladno z GZ) gradbene, elektro in strojne stroke za izvajanje strokovnega tehničnega nadzora ali prevladujoče funkcije odgovornih vodij de (OVD skladno z GZ), vse v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo in pogoji inženirske zbornice Slovenije ter splošne dobre gradbene prakse. Izvajamo cenitve nepremičnin za potrebe: upravnih postopkov, bank, računovodskih potreb, razvrednotenja sredstev ter prometa nepremičnin na prostem trgu.

gradbeni inženiring

Izvedba od idejnega načrta do uporabnega dovoljenja

Povezovanje vseh udeležencev v gradnji (investitor, nadzor, projektant, izvajalec) ter vodenje investicijskih procesov skladno z veljavno zakonodajo in tehničnimi normativi. Gradimo zahtevne objekte in zagotavljamo funkcionalne končne rešitve.

upravljanje nepremiČnin

Facility management in redno tehnično vzdrževanje vgrajene opreme

Celovito upravljamo z najemnimi površinami. Optimiziramo stroške rednega tehničnega vzdrževanja zahtevnih objektov. Realiziramo redno tehnično vzdrževanje ter izvedemo zakonska preizkušanja z izdajo potrdil o brezhibnem delovanju celotne opreme ogrevanja, ohlajevanja, prezračevanja (HVAC), sistemov za gašenje z vodo ali plini, javljanje požara, itd.

industrija

Razvoj, proizvodnja in trženje industrijskih izdelkov

Nudimo: R&D, proizvodnjo, pakiranje, celostno podobo, grafično obdelavo produktov in marketinškega materiala, vključno z zagotavljanjem novih tržnih pristopov ter digitalizacijo kanalov ter obdelavo leedov spletnih omrežij.

—–

CONEX-EU

NEKTAR NATURA

LORDISC

CRGP-logo

CRGP d.o.o.
Fužine 134, 1241 Kamnik
Slovenija
DŠ: SI91632153