Pogoji Uporabe urejajo vaš dostop do in uporabo storitev, vključno z našo spletno stranjo. Ti Pogoji Uporabe skupaj z našo Politiko Zasebnosti, predstavljajo celoten in edini dogovor med vami in CRGP d.o.o. Pogoje Uporabe lahko kadarkoli spremenimo, o tem pa vas bomo obvestili z objavo na naši spletni strani. Z dostopom do naše spletne strani se strinjate s temi Pogoji Uporabe, zato vas prosimo, da jih skrbno preberete. Če se ne strinjate s katerimi od določb, vas prosimo da zapustite našo spletno stran.

  • SPLOŠNI POGOJI UPORABE

V celoti ste odgovorni za vse dejavnosti, ki jih izvajate na naši spletni strani, in za vse iz teh dejavnosti izhajajoče posledice. Storitve ki jih nudimo se vedno razvijajo, zato se lahko brez predhodnega obvestila od časa do časa spremenita tako oblika kot narava storitev. Prav tako lahko prenehamo izvajati naše storitve ali katere koli funkcije v okviru storitev, kar se lahko zgodi brez predhodnega obvestila.

Pridržujemo si pravico do dostopa, branja, ohranitve in razkritja katerih koli podatkov, če menimo da je to potrebno zaradi spoštovanja veljavne zakonodaje, predpisov, pravnih postopkov ali vladnih zahtev, uveljavljanja določb, odkrivanja, preprečevanja ali obravnavanja goljufije, varnostnih ali tehničnih vprašanj, odgovarjanja na zahteve za podporo s strani uporabnikov ali za zaščito pravic, lastnine ali varnosti CRGP d.o.o., svojih uporabnikom in javnosti.

  • INTELEKTUALNA LASTNINA

Naša spletna stran in spletna storitev vsebujeta naše zaščitene znake in lahko vsebujeta tudi zaščitene znake naših podružnic ali drugih družb, v obliki besed, grafičnega prikaza in logotipa. Vaša uporaba naše spletne strani in spletne storitve vam ne daje nobene pravice ali licence, ki bi vam dovoljevala uporabo naših zaščitenih znakov brez predhodnega pisnega dovoljenja CRGP d.o.o. Kopiranje, distribucija, uporaba ali objava katerega koli dela naše spletne strani in spletne storitve z vaše strani je strogo prepovedana. Vaša uporaba naših spletnih strani in spletnih storitev, vam ne daje lastninske pravice katere koli vrste. Naša storitev lahko prikaže tudi vsebino, ki ni naša lastna vsebina, zato je ta vsebina v izključni odgovornost podjetja, ki da to vsebino na voljo.

Razen če ni drugače določeno, je spletna storitev namenjena vaši osebni in nekomercialni uporabi. Vi ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, izvajati, reproducirati, objavljati, licencirati, prenašati ali prodajati katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev  pridobljenih iz naše spletne storitve.

  • OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vsako zanašanje na ali uporaba kakršnih koli informacij dostopnih na spletni strani in preko spletne storitve, je v celoti na vašo lastno odgovornost, zato v nobenem primeru ne bomo vam ali kateri koli drugi stranki odgovorni za neposredno, posredno, posebno, posledično ali drugo škodo, v največji meri, kot to dovoljuje veljavna zakonodaja.

CRGP d.o.o. ne daje nobenih jamstev in garancij in se odvezuje vse odgovornosti za celovitost, natančnost, razpoložljivost, pravočasnost, varnosti in zanesljivosti storitev ali vsebin na naši spletni strani, vsako škodo na vašem računalniškem sistemu, izgubo podatkov ali drugo škodo, ki nastane iz vašega dostopa do ali uporabe storitev ali vsebin ter odgovornosti za dejstvo ali bodo storitve ustrezale vašim zahtevam, ali bodo na voljo neprekinjeno, varno ali brez napak.

Naše storitve lahko vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb, vključno z oglasi ali drugim promocijskim materialom. Priznavate in se strinjate, da nismo odgovorni niti ne dajemo nobenega zagotovila ali jamstva za razpoložljivost in točnost teh spletnih strani ali vsebin, proizvodov ali storitev, ki so na voljo iz teh spletnih strani. Zavedate se, da prevzemate vsa tveganja, ki izhajajo iz uporabe teh spletnih strani.

  • SPLOŠNI POGOJI

Pogoji Uporabe se izvajajo v Sloveniji in razlagajo v skladu s slovensko zakonodajo, ne glede na kolizijska pravila, ki bi utegnila napeljevati na uporabo prava druge države. Poleg tega se strinjate, da imajo vso pristojnost slovenska sodišča. Strinjate se, da boste spoštovali vse veljavne nacionalne in mednarodne zakone, uredbe in predpise v zvezi z vašo uporabo naše spletne strani in spletnih storitev. Naš neuspeh pri uveljavljanju katerekoli določbe naših Pogojev Uporabe, se ne šteje za opustitev teh določb niti opustitve pravice, da se te določbe uveljavlja.

  • KONTAKT

Če imate kakršna koli vprašanja o Pogojih Uporabe nas prosim kontaktirajte na crgp@crgp.si.